Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla bezvachatu.cz

BezvaChat.cz je služba internetové veřejnosti, vyhrazuje si právo na dodržování platných právních předpisů a Zákona o veřejných médiích.

Není z těchto důvodů tedy dovoleno propagovat jakékoli protizákonné aktivity, zejména propagovat byť skrytě podporu všech jednání, která by mohla být v rozporu s platným zákonem.

Rovněž není dovoleno poškozovat dobré jméno BezvaChat.cz a používat vulgární slovník.

BezvaChat.cz nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů.

Jsme povini podávat informace o hledaných, či nějak jinak trestaných osobách na vyžádání státních orgánů, v případě že má podezření že se kýžená osoba zdržuje nebo v minulosti zdržovala na BezvaChat.cz.

Jsme povini nahlašovat a podávat informace státním orgánům když se dozvíme že někdo z uživatelů BezvaChat.cz páchá či spáchal trestný čin.

Je zakázáno debatovat na témata
- Pedofile
- Zoofolie
- Incest
- Nekrofilie
- Rasismus a nacismus
- Obchodování s lidmi
- Sex za úplatu a prostituce
Je zakázáno
- Uvádět odkazy s touto či podobnou tématikou.
- Používání přezdívek evokujících dané témata.
- Používání neetických přezdívek, sledující poškození přezdívek prvotních.
      Příklad z praxe: prvotní "koblih" a napodobenina "kobleh".
- Zavádění systémových nicků (Např. BezvaChatSystem, BezvaChatTeam).
- Rozesílání lživých emailů / vzkazů s textem či podobným textem "Dobrý den, došlo k úpravě několika záznamů, potřebujeme Vaše heslo abychom Vás mohli identifikovat, pokud tak neučiníte, budete do týdne smazáni!".
      Upozorňujeme všechny uživatele, že BezvaChat.cz a ani nikdo jiný nemusí znát Vaše heslo!
- Používat vulgární a urážející výrazy.
- Zveřejňování telefonních čísel, pokud tak chcete učinit, pište vzkazy prosím!
- Spamování textem, smajlíky či jinými symboly.
- Používání barvy písma shodné s pozadím skla.
- Používání jakýchkoliv programů udržující nick v chatovací místnosti! Individuálně při chycení trestáme odebráním 40% hodin a kreditů, při opakovanných pokusech o podvody 70% hodin a kreditů!
- Používání jakýchkoliv programů který by za Vás psal v chatovacích místností text! Individuálně při chycení trestáme odebráním 40% písmen a kreditů, při opakovanných pokusech o podvody 70% písmen a kreditů!
- Jiným osobám půjčovat přezdívku, ať už za účelem se na něco podívat, nebo za účelem nasbírat si hodiny / písmena / kredity! Individuálně při chycení trestáme odebráním 20% hodin, písmen a kreditů!
- Uživatel je povinen reagovat na výzvu administrátora do 15 minut!
- Zneužívat chyb BezvaChat.cz, individuálně trestáme zablokováním IP adresy
- Jakýmkoli způsobem dělat reklamu na jiné webové stránky.
Sankce
Sankce udělené administrátorem jsou vždy v kompetenci samotného administrátora BezvaChat.cz, sankce musí odpovídat normám, toho čím se uživatel služby BezvaChat.cz provinil.
Místnosti
- Nesmí být názvem ani tématem již existující místnost
- Název chatovací místnosti nesmí být v rozporu s pravidly BezvaChat.cz
- Provozovatelé a administrátoři jsou povini zajistit přístupnost co nejvyššímu počtu uživatelů
- Každý uživatel má právo požádat administrátora o založení místnosti, záleží však pouze na administrátorovi zda žádosti vyhoví či ne, v případě že nevyhoví, musí mít k tomu pádný důvod.
- Za správný chod chatovacích místností jsou odpovědni administrátoři a provozovatelé BezvaChat.cz.
Práva běžného uživatele
- Každý uživatel má právo podílet se na správě BezvaChat.cz.
- Každý uživatel má právo uvádět své názory a veřejně je obhajovat.
- Každý uživatel smí podat patent na zlepšení či opravení současných služeb BezvaChat.cz
- Každý trestaný uživatel má právo podat reklamaci na prošetření daného uděleného trestu do 10 dnů od udělení, v případě že má pocit že byl potrestán neprávem.
- Ostatní práva v souladu se zákonem a jimý právnimi předpisy.
Ostatní
Tato pravidla jsou pouze obecná, nejsou uvedeny do podrobna, a nikdy je do podrobna ani uvádět nehodláme.
Pokud-li něco v pravidlech není, neznamená to že administrátor nemá právo uživatele potrestat, trest by měl být však v tomto případě mírnější.

!! Neznalost pravidel se neomlouvá !!